Asbestityöt

Asbestityöt ammattitaidolla

Rakennusosissa ja -aineissa on käytetty menneinä vuosikymmeninä asbestia sen kestävyysominaisuuksien vuoksi. Yleisimmät asbestipitoiset rakennusmateriaalit ovat olleet putki- ja iv-kanavaeristeet, kate- ja verhouslevyt, kiinnitys- ja tasoitelaastit, lattiapinnoitteet ja niiden kiinnitysliimat, paloeristeet ja julkisivumaalit. Sittemmin asbesti havaittiin haitalliseksi terveydelle.

Asbestikartoitus

Asbestikartoitus tulee kysymykseen aina, kun rakenteisiin joudutaan kajoamaan, onpa kyseessä sitten laaja kiinteistön korjaustyö tai vain yksittäisen pesuhuoneen saneeraus. Jos rakenteita käsitellään varomattomasti, saattaa niissä oleva asbesti levitä hengitysilmaan ja saastuttaa ympäristöä.

Asbestikartoituksen hintaan vaikuttavat:

 • Tutkittavan kohteen rakennusvuosi. 
  Vuosiluvulla on vaikutus kohteessa käytettyjen asbestipitoisten materiaalien määrään, mikä vaikuttaa otettavien näytteiden määrään, kartoituksen aikatauluun ja raportoinnin laajuuteen.
 • Tutkittava materiaali. 
  Eri materiaaleista otetuilla näytteillä on eri hintaiset laboratorioanalyysit.
 • Tutkittavan kohteen koko. 
  Tutkitaanko esimerkiksi pelkkä pesuhuone, ja vai koko rakennus. Asbestikartoitus voidaan myös rajata esimerkiksi linjasaneerausta koskeviin tiloihin.
 • Näytteiden määrä.

Asbestipurkutyöt

Asbestityöt on suoritettava aiheuttamatta vaaraa työntekijöille tai työn vaikutuspiirissä oleville. Asbestin purkutyöt vaativat ammattitaitoa ja on tärkeää huolehtia, etteivät asbestikuidut pääse leviämään ympäristöön. Asbestityö tehdään alipaineistettuna ja jätteet toimitetaan tiiviisti pakattuna luvanvaraiseen loppusijoituspaikkaan. Asbestipurkutöistä tehdään ilmoitus viranomaisille ja työsuoritus vaatii erikoiskoulutuksen sekä luvat.

Tehokuivaus Oy on kouluttanut henkilöstöään asbestitöihin sekä saanut Työsuojeluhallinnolta luvan tehdä asbestitöitä.

Lisätietoja, asbestikartoitukset

Samuli Tammi

Puhelin

040 809 9964

 • Rakentamisen henkilösertifikaatti: Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Lisätietoja, asbestipurkutyöt

Niklas Kekki

Puhelin

0400 707 632

 • Asbestipurkutöiden työnjohto