Vesivahinkojen kuivaukset

Vesivahinkojen kuivaukset vuosien kokemuksella

Vesivahingot aiheuttavat mittavia vahinkoja kiinteistöissä. Aiheutuvia kustannuksia voidaan useissa tapauksissa hallita ja minimoida koneellisella kuivauksella. Kuivaus myös lyhentää merkittävästi vesivahinkoremontin kokonaisaikaa.

Vesivahinkojen aiheuttamat kiinteistöjen rakenteiden kuivaus- ja korjaustoimenpiteet suunnitellaan ammattilaisen suorittaman kosteuskartoituksen perusteella. Soveltuva kuivausmenetelmä valitaan kohteen mukaan huomioiden myös aikataulu ja mahdollinen asuminen kohteessa kuivauksen aikana.

Miten kuivaus tehdään?

Kohteesta laaditun kosteuskartoituksen pohjalta aloitetaan vesivahingon korjaus yleensä poistamalla vaurioituneita pintoja ja rakenteita ennen kuivauksen aloittamista. Kuivauskalusto asennetaan kohteeseen ja kuivauksen etenemistä seurataan mittausten avulla.

Kaikista kuivaustöistä laaditaan loppumittauspöytäkirja, josta selviää kuivatut alueet, kuivauksen kesto, mittaustulokset kuivauksen jälkeen sekä kuivauksessa käytetyn sähkön määrä. Tarvittaessa kohde desinfioidaan kuivaustyön jälkeen mikrobi- ja hajuhaittojen poistamiseksi.

Kun vesivahinko on yllättänyt, pyydä ammattilainen apuun. Tehokuivauksella on lähes 30 vuoden kokemus vesivahinkojen tutkimisesta, kuivaamisesta ja korjaamisesta.

Kaikki kosteuskartoittajamme ovat suorittaneet PKM-tutkinnon (pätevöitynyt kosteudenmittaaja). Tehokuivaus Oy on Finanssialan Keskusliiton auktorisoima kuivausliike.

Lisätietoja

Juha Mäkitalo

Puhelin

0400 326 212

  • PKM
  • Rakentamisen henkilösertifikaatti: Rakenteiden kosteuden mittaaja