Märkätilavalvonta

Varmista määräysten mukainen vedeneristys märkätilavalvonnalla

Märkätilalla tarkoitetaan huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä. Asunnoissa siis yleensä kodinhoito- ja kylpyhuoneet, saunat sekä wc-tilat.

Rakennusmääräykset (RakMK C2) ja ohjeet (RIL 107-2012) määrittelevät sekä uuden että korjattavan märkätilan rakenteille asetetut vaatimukset, joiden täyttyminen vaatii monien erilaisten asioiden huomioon ottamista märkätilaa rakentaessa tai remontoidessa.

Märkätilatöiden valvoja varmistaa, että märkätila on toteutettu voimassaolevien määräysten ja tuotevalmistajan ohjeiden mukaisella tavalla. Sovituilla tarkastuskäynneillä valvoja tarkastaa märkätilojen rakenteiden oikeat vedeneristystavat ja -tuotteet sekä tietenkin työn jäljen sekä antaa tarvittaessa neuvoja oikeanlaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tarvittavat tiedot rakenteiden jäykkyydestä, kallistuksista, käytetyistä tuotteista, vesieristeen tiiviydestä, liitoksista ja kalvon paksuuksista kirjataan tarkastuspöytäkirjaan, joka jää työn tilaajalle todisteeksi märkätilojen asianmukaisesta toteuttamisesta.

Tehokuivaus Oy:n märkätilatöiden valvojat ovat Eurofins Expert Services Oy:n sertifioimia.