Sisäilmakatselmus

Sisäilmakatselmuksella alkuun kodin sisäilman tutkimisessa

Sisäilmaongelmia epäiltäessä rakenteita rikkomaton sisäilmakatselmus on matalan kynnyksen tapa aloittaa tilanteen kartoittaminen. Katselmuksen perusteella selviää, tarvitaanko jatkotoimenpiteitä ja jos tarvitaan, minkälaisia.

Sisäilmakatselmus on erityisesti omakotikiinteistöjen ja asuinhuoneistojen sisäilman laadun selvittämiseen suunnattu palvelu. Katselmuksen voi tilata taloyhtiön yksittäinen asukas, mutta se on myös hyvä työkalu isännöitsijöiden käyttöön.

Katselmuksella saadaan selvitettyä, kuinka mahdollinen sisäilmahaitta paikallistetaan, sen laajuus määritellään, jatkotoimenpiteet suunnitellaan ja itse haitta hoidetaan kuntoon tai sitä hallitaan.

Jos kodissa on pienikin epäily sisäilmaongelmasta, sisäilmakatselmus kannattaa tehdä. Se ei vaadi paikkojen rikkomista, vaan antaa pintapuolisia menetelmiä käyttäen kattavan kuvan mahdollisten jatkotutkimusten tarpeesta. Katselmuksessa tehdyistä havainnoista kootaan raportti sekä ehdotus suositeltavista jatkotoimenpiteistä.

Sisäilmakatselmuksen sisältö

Sisäilmakatselmus on rakenteita rikkomattomin menetelmin tehtävä tutkimus, jolla kartoitetaan sisäilmaan vaikuttavat tekijät kohteessa. Katselmukseen kuuluvat seuraavat toimenpiteet.

Sisäpuolelta tehtävät tutkimukset:

 • aistinvaraiset havainnot
 • ilmanvaihdon toiminnan, korvausilmareittien ja poistohormiyhteyden tarkistaminen
 • pintaindikointi, jolla tutkitaan, löytyykö rakenteista kosteuspoikkeamia
 • kertaluontoiset olosuhdemittaukset (suhteellinen kosteus, ilman hiilidioksidipitoisuus ja paine-ero ulkovaipan yli).

Ulkopuolelta tehtävät tutkimukset:

 • maanpinnan korkeusasema rakennukseen nähden
 • vedenpoiston toteutuksen havainnointi
 • rakennuksen yläpohjan tarkistus luukusta.

Ulkopuolisten osien tarkistus tapahtuu rivitaloissa kyseisen huoneiston osalta, ei koko rakennuksen.

Mitä sisäilmakatselmuksesta selviää?

Katselmus antaa monipuolisesti tietoa kohteen sisäilman tilanteesta. Sen avulla pystytään määrittelemään täsmällisesti tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Sisäilmakatselmus osoittaa ensinnäkin mahdolliset ilmanvaihdon ongelmat: onko ilman määrä riittävä, ovatko korvausilmareitit hallittuja ja millaiset edellytykset tilassa on raittiille ilmalle.

Rakennuksen ulkovaipan yli tehtävällä paine-eron mittauksella taas pystytään määrittelemään lisätutkimusten tarvetta ilmavuotojen paikantamiseen.

Katselmuksessa tehtävällä pintaindikoinnilla saadaan selville, onko syytä epäillä kosteusvaurioita. Mikäli näin on, tarvitaan lisäksi rakenteiden rikkomista vaativia tutkimuksia. Se, kuinka paljon rakenteiden avaamista tarvitaan ja minkä verran jatkotoimenpiteille tulee hintaa, on hyvin tapauskohtaista. Jatkotoimenpiteet tehdään tavallisesti tuntiveloitteisina.

Korvaako vakuutus sisäilmatutkimuksia?

Oman vakuutusyhtiön suuntaan kannattaa olla yhteydessä henkilökohtaisesti, sillä korvattavuus riippuu mahdollisen ongelman syystä ja vakuutusehdoista.

Hinnasto

Katselmus maksaa hinnastomme mukaan

 • omakotitaloille 550 €,
 • rivitalohuoneistoille 395 € ja
 • kerrostalohuoneistoille 340 €.

Hinnat sisältävät alv:n 24 %. Lisäksi veloitamme matkakustannukset katselmuskohdetta lähimmästä sisäilmapalveluitamme tarjoavasta toimipisteestä.

Tarvittaessa peruspakettia voi täydentää seuraavilla lisäpaketeilla.

Lisäpaketti 1

Omakotitaloille 190 €, huoneistoille 140:

 • ilmamäärämittaukset, joilla mitataan ilmanvaihdon toimintaa ja ilmavirtoja
 • ilmanvaihtokanavien tarkastus aistinvaraisesti
 • huonekohtaisten ilmanvaihtojärjestelmien tarkastus

Lisäpaketti 2

Omakotitaloille 190 €, huoneistoille 140 €:

 • rakenteista tapahtuvien ilmavuotojen tutkiminen lämpökameran tai merkkisavun avulla
 • tutkimus on aiheellinen, jos sisäilmatutkimuksessa on todettu poikkeava paine-ero tai hajuhaitta

Lisäpaketti 3

Omakotitaloille ja huoneistoille 3 avausta 250 €:

 • rakenteen avaus rakenteen kunnon ja toteutustavan määrittämiseksi
 • tarvittavat kosteusmittaukset
 • mahdollisesti näytteiden otto (materiaalinäytteen mikrobianalyysi 195 €/kpl)

Asiantuntija palveluksessasi