Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Tehokuivaus Oy
Y-tunnus: 1767199-4
Osoite: Eteläväylä 5, 28610 Pori
Puhelin: 02 639 2212

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mari Moisanen
Osoite: Eteläväylä 5, 28610 Pori
Sähköposti: mari.moisanen@tehokuivaus.fi

3 Rekisterin nimi

Tehokuivaus Oy:n kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja analysointi
 • luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä
 • asiakasviestintä, mukaan lukien palaute- ja asiakastyytyväisyyskyselyt
 • markkinoinnilliset toimenpiteet ja niiden kohdentaminen eri kanavissa
 • asiakastyytyväisyystutkimukset ja -mittaukset
 • arvontojen ja kilpailuiden järjestäminen
 • lakisääteiset viranomaisyhteistyötarkoitukset

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakasta tai asiakaskohdetta koskevat yhteystiedot: kuten henkilönimi, yritys tai muu osapuoli (kuten esim. isännöitsijä tai asunto-osakeyhtiö) sekä osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • tarvittaessa henkilötunnus ja y-tunnus aina
 • kartoitusten, katselmusten ja korjausrakentamisen yhteydessä keräämme tiedot koskien kiinteistöä sekä vahinko- ja saneerausaluetta
 • tiedot tarkoittavat tilojen ja / tai kiinteistön laatua ja mittoja, jotka havainnollistetaan valokuvin ja videoklipein
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten asiakas- / sopimusnumero, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, sopimustiedot, laskutus- ja maksutiedot, asiakasreklamaatiot, palvelun toteutumista koskeva tieto ja muu mahdollinen asiakasdokumentaatio
 • asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta palvelun tuottamisen yhteydessä tai Tehokuivaus vastaanottaa ne kolmannelta osapuolelta (esim. vakuutusyhtiö) ennen palvelun aloittamista. Asiakas voi luovuttaa tietoja myös verkkosivujen kautta tai ne voidaan saattaa rekisterinpitäjän tietoon vakuutusyhtiömenettelyssä kolmannen osapuolen toimesta (vakuutusyhtiö tai muu taho kuten isännöitsijä). Tietoja voidaan päivittää asiakkaan ilmoituksesta tai perustuen muiden rekisterien käyttöön kuten luottotieto- tai yleisesti käytettävistä yritystietorekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tehokuivauksella on oikeus käyttää alihankkijoita palvelujen tarjoamisessa ja toteuttamisessa. Käytämme yleisesti alihankintaa LVIS-töissä ja rakentamisen eri työvaiheissa sekä materiaalitoimituksissa. Henkilötietoja voidaan siirtää alihankkijoille siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun rekisterinpitäjän ja alihankkijan välisen tietosuojaa ja tietosuojaselostetta koskevan sopimuksen mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille tahoille paitsi, jos se on välttämätöntä rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Tietoja voidaan luovuttaa myös asiakkaan valtuuttamalle kolmannelle osapuolelle asiakkaan kirjallista pyyntöä vastaan.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA -alueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoa ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu yritystoiminnassa normaalien hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteriin pääsee ainoastaan omilla käyttäjätunnuksillaan erikseen määritellyt Tehokuivaus Oy:n henkilökuntaan kuuluvat henkilöt, joiden toimenkuvaan henkilötietojen käsittely kuuluu.

10 Rekisteröidyn tarkastus- ja muut oikeudet

Tiedustelut koskien henkilötietoja tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen toimisto@tehokuivaus.fi sekä varautua henkilöllisyyden tarkastamiseen ennen tietojen luovuttamista tai niitä koskevien muutospyyntöjen toteuttamista Tehokuivaus Oy:n toimistossa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua.