Palovahinkojen saneeraustyöt

Palovahingot

Tehokuivauksella on vankka kokemus palovahinkojen jälkivahinkotöistä sekä omaisuuden suojaamisesta. Palveluvalikoimaamme kuuluvat palovahingon suojaustyöt, jälkivahinkojen torjunta, palokartoitukset sekä palovahinkojen purku- ja jälleenrakennustyöt.

Jälkivahinkojen torjunnassa olennaista on minimoida savun ja noen sekä palon sammutusvesien omaisuudelle aiheuttamat vauriot. Laaja-alaisen osaamisemme ja ammattitaitoisen henkilökuntamme ansiosta pystymme tuomaan palovahinkopaikalle tarvittavat resurssit ja kaluston, joiden avulla autamme asiakasta vaikeissakin palovahinkotilanteissa. Tämän jälkeen tehdään palokartoitus vaurioiden kartoittamiseksi ja ryhdytään tarvittaviin purku-, puhdistus- sekä jälleenrakennustöihin.

Palovahinkojen varalta päivystämme 24 h/vrk.