Kosteusmittaukset

Kosteutta rakenteissa? Terve tila – terveempää asumista

Asiantuntijan tekemä kosteusmittaus on toimenpiteiden perusta eri kohteissa. Luotettava kosteusmittaus vaatii oikeanlaiset mittarit ja vankkaa ammattitaitoa mittaustulosten tulkintaan.

Suomessa sattuu kotitalouksissa vuosittain yli 20 000 vesivahinkoa, joiden aiheuttamia vaurioita kosteusmittauksilla ja -kartoituksilla selvitetään. Lisäksi kosteusmittauksia tehdään asuntokaupan yhteydessä sekä kiinteistöjen rakennusvaiheessa.

Tarkistusmittaus voidaan tehdä vaikka varmuutta vesivahingosta ei olisikaan. Aikainen puuttuminen ongelmiin on aina järkevintä kiinteistön hoitoa.

  • Kosteuskartoituksessa selvitetään vesivahingon yhteydessä kosteuden levinneisyys, kosteuden aiheuttaja sekä aiheutuneet vahingot. Myös mahdollinen putkivuoto paikallistetaan.
  • Asuntokaupan yhteydessä keskitytään kiinteistön kosteusteknisiin alueisiin ja niissä oleviin riskikohtiin, kuten vesipisteiden läheisyyteen ja kosteisiin tiloihin. Myös rakennuksen yläpohja tarkistetaan kartoituksen yhteydessä. Kohteen rakenteesta riippuen valitaan soveltuva mittausmenetelmä.
  • Rakennusvaiheen kosteusmittaus tehdään kosteustilanteen varmistamiseksi rakennuksessa ennen rakenteiden pinnoitusta.

Raportointi

Kosteusmittauksista laaditaan asiakkaalle kirjallinen raportti. Raportissa selvitetään mittauksessa todetut asiat ja annetaan toimenpide-ehdotus mahdollisten vaurioiden ja ongelmien korjaamiseksi. Perusteellinen kosteusmittaus säästää yleensä merkittävästi korjauskustannuksia. Monissa kohteissa vesivahinkoa ja kosteuksia voidaan kuivata koneellisesti varsin taloudellisin menetelmin.

Ammattilaisen suorittama kosteusmittaus toimii vesivahingon kuivaus- ja korjaustyön perustana. Kosteuskartoitusraporttimme toimitetaan myös vakuutusyhtiöille korvauspäätöksen tueksi.

Kaikki kosteuskartoittajamme ovat suorittaneet PKM-tutkinnon (pätevöitynyt kosteudenmittaaja). Tehokuivaus Oy on Finanssialan Keskusliiton auktorisoima kuivausliike.