Täyden palvelun remontti

Täyttä palvelua avaimet käteen -periaatteella!

Tehokuivauksesta saat kaiken palvelun, mitä vesi- tai palovahingon hoitoon kuuluu. Yli 30-vuoden kokemuksella palvelumme on asiantuntevaa ja toimintamme vastuullista. Vahingonhoitoomme kuuluvat kaikki rakentamisen palvelut. Laajan asiantuntijaverkostomme avulla vahingonhoito on mutkatonta ja ripeää.

Vesi- tai palovahingon sattuessa on tärkeää käynnistää vahingonhoito nopeasti. Ammattilaisemme eivät jätä asiakasta pulaan, vaan ovat apuna isoissa ja pienissä vahingoissa. Ympärivuorokautinen päivystyspalvelu on osa tehokasta vahingonhoitoa.

Tyytyväiset asiakkaat sekä läpinäkyvä ja luotettava palvelu ovat osa Tehokuivauksen laatua. Luota ammattilaiseen.

1. Vahinkopäivystäjän käynti

Saatuaan tiedon vahingosta päivystäjä saapuu paikalle nopealla aikataululla, jolloin vahinkoja on mahdollista rajata tehokkaan vedenpoisto-, suojaus- ja kuivauskaluston avulla. Hälytyspalvelu toimii niin vesivahinkojen jälkitorjunnassa kuin tulipalon jälkeisen irtaimiston suojaustehtävissä ja myrskytuulten repimien kattojen suojauksessa.

2. Kartoitusvaihe

Mahdollisen päivystyskäynnin jälkeen sovitaan Tehokuivauksen asiakaspalvelun kanssa aika kartoituskäynnille. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa olla yhteydessä omaan kotivakuutusyhtiöön ja tehdä vahinkoilmoitus. Ammattitaitoiset ja koulutetut kosteuskartoittajat selvittävät vahingon syyn, kosteuden ja vahinkojen levinneisyyden sekä erittelevät aiheutuneet vahingot ja tekevät toimenpide-ehdotukset korjaustöistä. Kartoituksesta laaditaan aina kirjallinen raportti, joka toimitetaan asiakkaalle ja vakuutusyhtiöön.

3. Jatko- ja purkutoimet

Kartoituksen jälkeen Tehokuivauksen työnjohtaja on asiakkaaseen yhteydessä mahdollisista jatkotöistä ja vakuutusyhtiötapauksissa asiakas saa vakuutusyhtiöstä korvauspäätöksen. Useimmiten vahingon korjaaminen edellyttää purkutöitä. Jokainen purkukohde suojataan ja alipaineistetaan asianmukaisesti niin, että pölyä ei pääse leviämään muihin tiloihin. Purkutöissä huolehditaan aina, että vahinkoalue puretaan riittäviltä osin ja että rakenteisiin ei jää yllätyksiä. Tehokuivauksella on myös luvat ja pätevyydet tehdä tarvittaessa asbesti- ja haitta-ainekartoitus sekä niiden purkutyöt.

4. Kuivaus ja desinfiointityöt

Vaurioituneiden pintojen ja rakenteiden purkutöiden jälkeen voidaan aloittaa kuivaustyö. Kokeneet kuivausasentajat asentavat kohteeseen tarvittavan kuivauskaluston ja asentaja myös seuraa kuivauksen etenemistä mittausten avulla. Kuivauksesta laaditaan loppumittauspöytäkirja, josta selviää kuivatut alueet, kuivauksen kesto, mittaustulokset kuivauksen jälkeen sekä kuivauksessa käytetyn sähkön määrä. Tarvittaessa tehdään myös desinfiointi kuivaustyön jälkeen mikrobi- ja hajuhaittojen poistamiseksi.

5. Korjaus ja rakentaminen

Kun vahingoittuneet alueet on kuivattu, voidaan aloittaa rakentaminen vahinkoa edeltäneeseen tilaan. Tehokuivauksen työnjohtaja käy asiakkaan kanssa läpi korjaustyöt, materiaalit ja aikataulun ja asiakkaan niin halutessa sovitaan myös mahdollisista vahinkoon kuulumattomista lisä- ja muutostöistä. Tehokuivauksella on kattava joukko kokeneita ja ammattitaitoisia rakennustyöntekijöitä, kirvesmiehiä, vedeneristysasentajia, maalaus-, tapetointi- ja laatoitustyöntekijöitä, jotka varmistavat koko remontille onnistuneen lopputuloksen.  Työnjohtaja huolehtii paikalle tarvittaessa myös putki- ja sähkötöiden tekijät, joten asiakkaan tarvitsee asioida vain yhden yrityksen ja yhden työnjohtajan kanssa.