Kiinteistönomistajan ja isännöitsijän nopea toiminta tärkeää jälkivahinkojen estämisessä

Vahinkotapahtuma ei aina ole estettävissä, mutta tehokas ja riittävän nopea toiminta jälkivahinkojen torjunnassa on erityisen tärkeää. Jälkivahinkotyöt on aloitettava välittömästi pelastus- ja paloviranomaisten saadessa kiinteistön palo-, vesi- tai öljyvahingon hallintaan, jotta voidaan estää vahinkotapahtuman laajentuminen. Ammattitaitoisen yhteistyökumppanin avulla varmistutaan, että kaikessa toiminnassa pystytään huomioimaan asukkaiden turvallisuus ja estämään mahdollisimman tehokkaasti terveysvaaroille altistuminen. Poikkeuksellisissa olosuhteissa on monenlaisia epäpuhtauksia kaasuista mikrobeihin ja erilaisiin kemiallisiin yhdisteisiin, jotka voivat aiheuttaa asukkaille ja kohteessa työskenteleville vakavia terveyshaittoja.

Ammattitaitoinen kumppani vastaa laadukkaasta työsuorituksesta

Auktorisointimenettelyllä varmistetaan, että jälkivahinkotorjunta- ja kuivausalan yrityksellä on vaadittava ammattitaito ja se noudattaa hyväksytyille urakoitsijoille asetettuja tiukkoja toiminta- ja koulutusvaatimuksia kaikissa työsuorituksissaan. Tällöin tilaaja voi varmistua, että asiointi valitun kumppanin kanssa on aina sekä teknisesti että taloudellisesti turvallista.

Jälkivahinkojen estämisprojekti käynnistyy toimeksiantosopimuksella, aloituskokouksella ja riskikartoituksella. Turvallisuuskoordinaattori (valvoja) vastaa yhdessä vahinkosaneerauksen toteuttajan (urakoitsijan) kanssa turvallisesta työn suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä vahinkosaneerauskohteen suojaamisesta. Asukkaille ja töiden vaikutuspiirissä oleville tiedottaminen ja viestintä ennen töiden aloittamista ja töiden aikana on osa ammattimaista toimintaa. Melu, kulkurajoitukset, veden ja sähkön käyttökatkokset sekä työsuoritusten aikataulu ovat asioita, joista on informoitava asukkaita riittävästi.